norsk | english
  SØK
 

Årdal - Teknologisk knutepunkt
Teknologisk knutepunkt
Store og slagkraftige teknologiske miljø
i nye spennande fagfelt.

 

- Forsking/utvikling
- Prosesstyring/automasjon
- Engineering/konstruksjon
- Elektronisk infrastruktur
- IKT

 

Livskvalitet i Årdal
Livskvalitet i Årdal
Årdal kombiner bykultur med aktiv fritid og
rekreasjon i fantastisk natur

 
- Kultur og fritid
- Bu i Årdal 
- Video frå Årdal


 

Årdal - Eit trygt lokalsamfunn

Årdal - Eit trygt lokalsamfunn

Årdal blei tidleg medlem i WHO Safe
Communities

 

- Om Årdal
- Skular i Årdal 
- Barnehagar i Årdal 
- Årdal kommune
- Helse, omsorg og sosial

       
Årdal Utvikling
Postboks 126
6881 Årdalstangen

Tel +47 57 66 11 77
Fax +47 57 66 16 53
post@ardal-utvikling.no

                                     Login